EN

Τμήμα Τουρισμού

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
connect
menu
menu
menu


Αντικείμενο Σπουδών

Το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 2018 κι έχει ως αποστολή την κατάρτιση επιστημόνων του Τουρισμού εντός ενός διεπιστημονικού πλαισίου, συνδυάζοντας τομείς κοινωνικών επιστημών, όπως είναι η διοίκηση, η οικονομία και το μάρκετινγκ με τομείς ανθρωπιστικών επιστήμων, όπως είναι η ιστορία, ο πολιτισμός και η γεωπολιτική ανάλυση.

Η φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών του Τμήματος εξετάζει τη φύση και τα χαρακτηριστικά της βιομηχανίας τουρισμού και εξερευνά πώς αυτή μπορεί να προωθηθεί, να διοικηθεί και να μετασχηματιστεί με την υποστήριξη σύγχρονων διοικητικών εργαλείων αλλά και με τη συμβολή των ψηφιακών τεχνολογιών.

Το όραμα του Τμήματος Τουρισμού είναι να γίνει εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο αναφοράς που εξελίσσει, συνθέτει και ολοκληρώνει τις επιστήμες που εξετάζουν την τουριστική ανάπτυξη. Ειδικότερα, στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος Τουρισμού αποτελούν:

  • Παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών στο πεδίο του Τουρισμού.
  • Προώθηση διεπιστημονικής προσέγγισης στην μελέτη του τουριστικού κλάδου.
  • Ενθάρρυνση και υποστήριξη ψηφιακού μετασχηματισμού τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την λήψη αποφάσεων και επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων των τουριστικών φορέων.
  • Προώθηση καινοτομίας στον πολυδιάστατο και εξελισσόμενο τουριστικό κλάδο.
  • Προώθηση του οικολογικού και αειφόρου τουρισμού καθώς και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
  • Προαγωγή της έρευνας στην επιστήμη του Τουρισμού.

3D Εικονογράφηση: Σπυρίδων Βερύκιος, Επίκουρος Καθηγητής


Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τουρισμού επικεντρώνεται στους ακόλουθους βασικούς θεματικούς άξονες:
1.Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Πολιτιστικών Οργανισμών με ενδεικτικά μαθήματα: στρατηγική διοίκηση, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικά, μάρκετινγκ.
2.Ψηφιακός Τουρισμός με ενδεικτικά μαθήματα: ψηφιακό μάρκετινγκ, συστήματα κρατήσεων, ψηφιακές εφαρμογές, κοινωνικά μέσα δικτύωσης, οικονομία διαμοιρασμού.
3.Διεθνής τουρισμός, γλώσσα και δίκαιο με ενδεικτικά μαθήματα: ταξιδιωτικό δίκαιο, διαπολιτισμική επικοινωνία, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.
4.Θεματικός τουρισμός με ενδεικτικά μαθήματα: εναλλακτικές μορφές τουρισμού, διαχείριση της κρουαζιέρας, οργάνωση και διαχείριση υπηρεσιών φιλοξενίας.
5.Τουρισμός & Πολιτισμός με ενδεικτικά μαθήματα: διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς, μεσογειακές κοινωνίες και πολιτισμοί.

Το πρόγραμμα σπουδών διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αποτελείται από: είκοσι δύο (22) υποχρεωτικά μαθήματα, τριάντα έξι (36) μαθήματα επιλογής, πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση. Για τη λήψη του πτυχίου, προβλέπεται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα τέσσερα (44) μαθήματα, είκοσι δύο (22) υποχρεωτικά και είκοσι δύο (22) επιλογής, καθώς και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτικής άσκησης, τα οποία αθροίζονται σε 240 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) συνολικά (30 ECTS ανά εξάμηνο).

Οι παρακάτω παράγοντες συνδυαστικά τεκμηριώνουν την μοναδικότητα του Τμήματος Τουρισμού στον ελλαδικό χώρο:

1.Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών έχει καταρτιστεί στηριζόμενο σε προγράμματα σπουδών και βέλτιστες ακαδημαϊκές πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί από κορυφαία Τμήματα Τουρισμού στο εξωτερικό.
2.Ενσωμάτωση σύγχρονων γνωστικών αντικειμένων, όπως είναι το ψηφιακό μάρκετινγκ, τα κοινωνικά δίκτυα, η ανάλυση τουριστικών δεδομένων, τα διεθνή συστήματα κρατήσεων, οι ψηφιακές εφαρμογές στον τουρισμό, ο πολιτισμός και οι δημιουργικές βιομηχανίες, η οικονομία διαμοιρασμού, η διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς και η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού.
3.Διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα, στοχεύει στην σύνδεση των θεωρητικών γνώσεων με τις πρακτικές ικανότητες που απαιτεί η ενασχόληση στον τουριστικό κλάδο. Το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων είναι σχεδιασμένο, έτσι ώστε οι φοιτητές/τριες να μελετούν πραγματικές μελέτες περίπτωσης και να δίνουν λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
4.Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση. Στο 3ο έτος σπουδών, οι φοιτητές/τριες πραγματοποιούν υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε τουριστικούς ή/και πολιτιστικούς φορείς. Στόχος της πρακτικής άσκησης αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα πραγματικά προβλήματα των επιχειρήσεων καθώς και η πρακτική εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων που διδάχθηκαν στην πράξη. Αποτελεί επιπρόσθετα ένα στάδιο αναγκαίο για την μετάβαση των φοιτητών από την φοιτητική στην επαγγελματική τους ζωή και τον εντοπισμό ευκαιριών απασχόλησης.
5.Ενεργή συμμετοχή φοιτητών σε πλήθος ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος, όπως ερευνητικά προγράμματα, συνέδρια, θερινά σχολεία, επισκέψεις και ομιλίες σε τουριστικούς και πολιτιστικούς φορείς.

Παρουσίαση του Τμήματος

Υποδομές
Το Τμήμα Τουρισμού εδρεύει στην Κέρκυρα, στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στην οδό Π. Βραΐλα Αρμένη 4 στο κτίριο Καλυψώ (έναντι του Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας). Το κτίριο διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με προηγμένα τεχνολογικά μέσα και ένα (1) εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ). Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος, αξιοποιούνται δύο (2) αμφιθέατρα που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του κτιριακού συγκροτήματος των Τμήματος Ιστορίας και του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας στην οδό Ιωάννου Θεοτόκη 72.

Προσωπικό
Το Τμήμα Τουρισμού διαθέτει οκτώ (8) εκλεγμένα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), δύο (2) συμβασιούχους - μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού (Π.Δ. 407/80) και τέσσερεις (4) ακαδημαϊκούς υποτρόφους για την κάλυψη των διδακτικών του αναγκών. Επιπλέον, διαθέτει δύο (2) μέλη διοικητικού προσωπικού για την κάλυψη των διοικητικών του αναγκών.

Ερευνητική δραστηριότητα
Το ακαδημαϊκό προσωπικό του τμήματος εκπονεί διεπιστημονική έρευνα σχετικά με τον τουρισμό που δημοσιεύεται κατά τα τελευταία χρόνια σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάζεται σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Αξίζει να επισημανθεί ότι το Τμήμα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, διεξήγαγε, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, πανελλαδική έρευνα “Ανταπόκριση των ελληνικών ξενοδοχειακών μονάδων στις νέες συνθήκες του COVID-19“. Στόχος της έρευνας αποτέλεσε η επίδραση του COVID-19 στις ξενοδοχειακές μονάδες βάσει της ψηφιακής τους ετοιμότητας, της καινοτομίας, της ευελιξίας αλλά και του αντιλαμβανόμενου άγχους που δημιούργησε η πανδημία στους ιδιοκτήτες και τα στελέχη των ξενοδοχείων. Περισσότερα στοιχεία για την έρευνα και τα αποτελέσματά της διατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://tourism.ionio.gr

Συνεργασίες προγράμματος Erasmus+
Κατά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του, το Τμήμα έχει ήδη καταφέρει να αναπτύξει δύο (2) συνεργασίες με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για την κινητικότητα των φοιτητών/τριων με σκοπό την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης των σπουδών τους. Τα συνεργαζόμενα τμήματα είναι το Τμήμα Τουρισμού του Polytechnic Institute of Guarda, Πορτογαλία καθώς και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κυπριακή Δημοκρατία.Σκηνοθεσία-Διεύθυνση Παραγωγής: Ιάκωβος Παναγόπουλος
Σενάριο-Line Producer: Άλκηστη Γεωργίου
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θάνος Τσίγκας
Μουσική Επένδυση: Hladun oleksandr (dunaewsky69)
Sound Design-Mastering: Θάνος Μπικάκης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιώργος Κλείτσας
Μοντάζ-Χρώμα: Ράνια Μαστροσάββα
Motion Graphics: Αντρέας Αποστόλου
Βοηθός Διευθυντή Φωτογραφίας: Ευαγγελία Κουμαντσιώτη
Βοηθός Παραγωγής: Βασίλης Σαρίκας
Voice Over: Θάνος Μάνος
Ακαδημαϊκή Ζωή

Το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου, στα πλαίσια της επιμόρφωσης των φοιτητών/τριων του στις νέες προκλήσεις του αυξανόμενα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, όπου δραστηριοποιούνται οι τουριστικές επιχειρήσεις, διοργανώνει μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars), με την ονομασία Ionian Dtour Webinars (http://tourism.ionio.gr/ionian-dtour-webinars/), πάνω σε θέματα αιχμής που απασχολούν τον κλάδο.

Ομιλητές των σεμιναρίων αποτελούν στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων, στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. ΕΟΤ, περιφέρεια, δήμος), σύμβουλοι στο χώρο του τουρισμού, επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες νεοφυών τουριστικών επιχειρήσεων, στελέχη κλαδικών και συλλογικών φορέων (π.χ. επιμελητήρια, Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας), σύμβουλοι αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων του τουρισμού, ακαδημαϊκοί και ερευνητές της επιστήμης του τουρισμού.

Στο ακαδημαϊκό έτος 2020-21, διοργανώθηκαν συνολικά οκτώ (8) διαλέξεις σε κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι η αξία του μάρκετινγκ, η απασχόληση στον κλάδο του τουρισμού, η πιστοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τον κλάδο του τουρισμού, η νεοφυής επιχειρηματικότητα, οι πολιτιστικές διαδρομές, και η ενεργειακή διαχείριση τουριστικών καταλυμάτων.

Μετά την αποφοίτηση τι;

1.Επαγγελματική Αποκατάσταση
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν ως:
α) Στελέχη τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα (όπως σε αερομεταφορείς, ακτοπλοϊκές εταιρείες, κρουαζιερόπλοια, ξενοδοχεία, εταιρείες παροχής υπηρεσιών εστίασης και φιλοξενίας, εταιρείες διοργάνωσης ταξιδιών και τουριστικών δραστηριοτήτων, τουριστικά πρακτορεία, εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων, εταιρείες διανομής και προώθησης τουριστικών προϊόντων και τουριστικών προορισμών) στους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης, της οργάνωσης, της έρευνας και των πωλήσεων
β) Στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. υπουργεία, Ε.Ο.Τ.), νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (γραφεία Περιφερειών, Δήμων κ.λπ) και των φορέων αυτών σε θέματα τουριστικής πολιτικής, ανάπτυξης, σχεδιασμού, προώθησης και στρατηγικής του τυπικού αλλά και του ειδικού θεματικού τουρισμού (όπως ενδεικτικά του θαλάσσιου, εκπαιδευτικού ιατρικού, οικολογικού/περιηγητικού και γαστρονομικού τουρισμού).
γ) Στελέχη κέντρων πληροφόρησης τουριστών, κέντρων μεθερμήνευσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, μουσείων, πινακοθηκών, εγκαταστάσεων πολιτισμού και αναψυχής, στους τομείς της ανάπτυξης, του σχεδιασμού, και της προώθησης τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
δ) Στελέχη κλαδικών και συλλογικών φορέων και οργανισμών του τουρισμού (όπως ο Σ.Ε.Τ.Ε., Π.Ο.Ξ., Ξ.Ε.Ε., Η.Α.Τ.Τ.Α. και άλλοι).
ε) Σύμβουλοι αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων στον ευρύτερο χώρο του τουρισμού και του πολιτισμού, τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο.
στ) Ως επιστημονικό διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης στις τουριστικές σπουδές.
ζ) Εκτός των παραπάνω, οι απόφοιτοι του Τμήματος θα έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν είτε οι ίδιοι επιχειρηματικά είτε ως στελέχη σε φορείς τεχνολογίας, δημιουργώντας ενισχυμένα τεχνολογικά τουριστικά και πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία εντάσσονται στον κλάδο της δημιουργικής οικονομίας.

2.Πραγματοποίηση Μεταπτυχιακού Επιπέδου Σπουδών
Ολοκληρώνοντας το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τουρισμού, οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει όλες τις αναγκαίες γνώσεις και καίριες δεξιότητες που θα τους χρειαστούν για να συνεχίσουν και να εξειδικεύσουν τις σπουδές τους στην επιστήμη του Τουρισμού ή άλλες συναφείς γνωστικές περιοχές σε μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό επίπεδο.

Προσφερόμενα ΠΜΣ στο Τμήμα – Διδακτορικές Σπουδές

Στο Τμήμα Τουρισμού σχεδιάζει και θα λειτουργήσει από τον Σεπτέμβριο του 2021 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και τον Τουρισμό» (Digital Technologies in Hospitality Management and Tourism) σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η διάρκεια παρακολούθησης του μεταπτυχιακού προγράμματος θα είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Στο Τμήμα θα λειτουργήσει, επίσης, από τον Σεπτέμβριο του 2021 για πρώτη φορά Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών και θα προκηρυχθούν θέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ένα σύνολο γνωστικών αντικειμένων σχετιζόμενων με τα αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του τμήματος.

Official Website: tourism.ionio.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας