EN

Τμήμα Ιστορίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
connect
menu
menu
menu


Αντικείμενο Σπουδών

Το τμήμα Ιστορίας θεραπεύει την επιστήμη της Ιστορίας, δηλαδή την επιστημονική έρευνα και ερμηνεία του ιστορικού γίγνεσθαι από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή. Στόχος του τμήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη μεθοδολογία της έρευνας, τη διδασκαλία της Ιστορίας και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσα από τη μελέτη του παρελθόντος Τα προσφερόμενα σε όλους τους κύκλους σπουδών μαθήματα εκτείνονται χρονικά από την προϊστορική περίοδο έως και τον εικοστό αιώνα και καλύπτουν όχι μόνο την ελληνική και ευρωπαϊκή αλλά και την παγκόσμια ιστορία, ανταποκρινόμενα στα ερωτήματα της σύγχρονης εποχής.

Η φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών του τμήματος είναι η διεπιστημονική προσέγγιση του ιστορικού παρελθόντος και γι’ αυτό το λόγο η διδασκαλία της Ιστορίας διασταυρώνεται με την αρχαία ελληνική και λατινική γλώσσα και γραμματεία, την αρχαιολογία και τη μελέτη του τοπίου, την παιδαγωγική και διδακτική της ιστορίας, τη φιλοσοφία, τις κοινωνικές επιστήμες και την ιστορία της τέχνης. Ο στόχος της διεπιστημονικότητας είναι η παροχή στους φοιτητές των κατάλληλων μεθοδολογικών και ερευνητικών εργαλείων, που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν την πορεία των ανθρώπινων κοινωνιών στο χρόνο, κάνοντας χρήση όλων των πηγών και μεθόδων που χρησιμεύουν στην Ιστορία.


3D Εικονογράφηση: Σπυρίδων Βερύκιος, Επίκουρος Καθηγητής
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι το μοναδικό αμιγές τμήμα Ιστορίας στα ελληνικά ΑΕΙ. Η φοίτηση διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) εβδομάδες πλήρους διδασκαλίας και τρεις εβδομάδες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος περιλαμβάνει έναν αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων ή, αλλιώς, μαθημάτων γενικού υπόβαθρου, τα οποία παρέχουν μια στέρεη γνώση όλων των ιστορικών περιόδων, εξοικειώνουν τους φοιτητές-ριες με διαθεματικές προσεγγίσεις της ιστορίας, όπως για παράδειγμα, την ιστορική δημογραφία και γεωγραφία, την οικονομική, πολιτική, κοινωνική ιστορία και επιπλέον περιλαμβάνουν μαθήματα από άλλα πεδία των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Από το ίδιο ευρύτατα φάσμα γνωστικών αντικειμένων οι φοιτητές-ριες επιλέγουν και τον απαιτούμενο για την ολοκλήρωση των σπουδών τους αριθμό υποχρεωτικών επιλεγόμενων και σεμιναριακών μαθημάτων, αλλιώς, μαθημάτων ειδικού υπόβαθρου. Και στις δύο αυτές κατηγορίες μαθημάτων, κυρίως όμως στα σεμιναριακά, οι φοιτητές εντάσσονται σε μικρές ομάδες, που συνιστούν εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας, ο οποίος αποσκοπεί στην προώθηση της ενεργητικής συμμετοχής των φοιτητών και την ανάπτυξη πρωτοβουλίας και κριτικής σκέψης μέσω προφορικών παρουσιάσεων και συγγραφής εργασιών. Αντίστοιχα, η δυνατότητα που παρέχεται στους φοιτητές-τριες για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, αποσκοπεί στην εκμάθηση της μεθοδολογίας της έρευνας, διατύπωσης επιχειρημάτων και σωστής τεκμηρίωσης, που συνιστούν απαραίτητα εργαλεία όχι μόνο για τους μελλοντικούς ιστορικούς αλλά και για όσους επιθυμούν την περαιτέρω ειδίκευση στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Το ακαδημαϊκό περιβάλλον στο τμήμα Ιστορίας χαρακτηρίζεται από την προτεραιότητα που δίνεται στην αριστεία, τη διασύνδεση διδασκαλίας και έρευνας και την αμεσότητα στην επικοινωνία φοιτητών-τριών και διδακτικού προσωπικού.

Παρουσίαση του Τμήματος

Το τμήμα Ιστορίας ιδρύθηκε το 1985 και στεγάζεται σε καινούργιο κτήριο με επαρκή αριθμό αιθουσών και αμφιθεάτρων. Μετα από 36 χρόνια από την εποχή της ίδρυσής του, το τμήμα Ιστορίας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πανεπιστημιακό τμήμα, το οποίο σήμερα αποτελείται από 18 μέλη Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού διαφόρων βαθμίδων και 4 υπό διορισμό, 2 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για τη διδασκαλία της γαλλικής και γερμανικής γλώσσας, 3 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, ένα μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), συμβασιούχους διδάσκοντες και ακαδημαϊκούς υποτρόφους. Στην υλοποίηση του έργου του Τμήματος συμβάλλει τα μέγιστα το διοικητικό προσωπικό. Ο μικρός αριθμός φοιτητών και καθηγητών συμβάλει στην άμεση επικοινωνία μεταξύ τους, απαραίτητης για την σωστή ακαδημαϊκή καθοδήγηση και την ομαλή ένταξη των φοιτητών στο ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Στο τμήμα Ιστορίας λειτουργούν τα εξής τέσσερα (4), άρτια εξοπλισμένα, ερευνητικά εργαστήρια: το Εργαστήριο Μελέτης του Αρχαίου Κόσμου, το Εργαστήριο Ιστορικής Τεκμηρίωσης και Έρευνας του Μεσογειακού Κόσμου, το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης της Σύγχρονης Ιστορίας και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Τα εργαστήρια αυτά αποσκοπούν στην ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και τη διασύνδεσή της με τη διδασκαλία μέσω εκπόνησης μελετών και διεξαγωγής ερευνητικών προγραμμάτων, τη διεξαγωγή επιτόπιων εθνοαρχαιολογικών ερευνών και γενικότερα στην εξωστρέφεια του Τμήματος μέσω της διοργάνωσης διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και της συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα και Πανεπιστήμια της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Το τμήμα Ιστορίας διαθέτει επίσης εργαστήριο πληροφορικής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών.

Το τμήμα προωθεί τις διμερείς συνεργασίες με ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ καθώς επίσης και ειδικά πρωτόκολλα συνεργασιών με μη ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, προκειμένου οι προπτυχιακοί, oι μεταπτυχιακοί φοιτητές αλλά και οι υποψήφιοι διδάκτορες να μπορούν να μεταβούν και να παρακολουθήσουν μαθήματα σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Τέλος, στο πλαίσιο της απόκτησης ερευνητικής εμπειρίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το τμήμα Ιστορίας έχει οργανώσει και αναπτύξει επαρκώς το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, που απευθύνεται επίσης σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους Διδάκτορες.Ακαδημαϊκή Ζωή

Οι σπουδές στην Ιστορία αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της έδρας του τμήματος, που είναι η πόλη της Κέρκυρας. Η πλούσια πολιτιστική και πνευματική ζωή του νησιού αλλά κυρίως τα άρτια οργανωμένα Αρχεία του νομού Κέρκυρας που εδρεύουν στο παλαιό Φρούριο και περιλαμβάνουν συλλογές από τη βενετική περίοδο του νησιού έως τη σύγχρονη εποχή εξοικειώνουν τους φοιτητές με την αρχειακή έρευνα και συνδέουν την εκπαιδευτική διαδικασία με την ερευνητική δραστηριότητα. Επιπλέον, η Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας, με αδιάλειπτη λειτουργία από το 1836, και η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών αποτελούν σημαντικά κέντρα έρευνας του επτανησιακού πολιτισμού. Τέλος, το πολυδιάστατο ιστορικό τοπίο του νησιού αποτελεί πρόσφορο πεδίο για την εκπαίδευση των φοιτητών-τριών στην επιτόπια πρωτογενή έρευνα εφαρμόζοντας μεθόδους της αρχαιολογίας, εθνογραφίας, προφορικής ιστορίας.

Πέρα όμως από την πολιτισμική φυσιογνωμία της Κέρκυρας οι φοιτητές-τριες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις που ετησίως διοργανώνουν τόσο το τμήμα Ιστορίας όσο και τα υπόλοιπα τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ομιλίες, ημερίδες, συνέδρια αλλά και συναυλίες και εκθέσεις συνθέτουν το πανόραμα των ετήσιων εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στην Κέρκυρα και προσελκύουν την προσοχή διεθνώς αναγνωρισμένων συναδέλφων και άλλων επιστημόνων.

Τέλος, οι φοιτητές-τριες του τμήματος Ιστορίας θα έχουν τη δυνατότητα να περάσουν τα φοιτητικά τους χρόνια σε μια από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας, με ένα ιστορικό κέντρο που ανήκει στα μνημεία της παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco, όπου το παρελθόν και το παρόν είναι σε αγαστή αρμονία.page image
Μετά την αποφοίτηση τι;

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Ιστορίας παρέχει την απαραίτητη και αναγκαία εκπαίδευση στο αντικείμενο της Ιστορίας που καθιστά ικανούς τους/τις αποφοίτους του τμήματος να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιπλέον, οι επιστημονικές γνώσεις που παρέχει από ένα ευρύ φάσμα των ανθρωπιστικών σπουδών προσφέρουν στους πτυχιούχους πολλές επαγγελματικές δυνατότητες. Συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας έχουν τα προσόντα να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, σε ερευνητικά κέντρα και Οργανισμούς. Έχουν επίσης τη δυνατότητα και τα προσόντα να στελεχώσουν εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, όπως ιστορικά αρχεία, μουσεία, ιδιωτικές συλλογές. Επίσης οι απόφοιτοι του τμήματος Ιστορίας μπορούν να απασχοληθούν στον Τύπο.

Πολλοί/ές απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας ακολούθησαν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία σε ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια. Στους αποφοίτους του τμήματος συγκαταλέγονται οι καθηγητές Σάκης Γκέκας (York University), Στέφανος Κατσίκας (University of Chicago), Γεράσιμος Παγκράτης (ΕΚΠΑ), Σπύρος Πλουμίδης (ΕΚΠΑ), Ευστρατία Συγκέλου (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Φωτεινή Πέρρα (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), Γιώργος Θεοτόκης (İbn Haldun Üniversitesi), Κωνσταντίνος Αργιανάς (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), Κατερίνα Μπρέγιαννη (Ακαδημία Αθηνών), Γιώργος Κουτζακιώτης (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) και πολλοί άλλοι που σήμερα έχουν θέσεις ΕΔΙΠ στο Ιόνιο και σε άλλα Πανεπιστήμια.

Προσφερόμενα ΠΜΣ στο Τμήμα – Διδακτορικές Σπουδές

Στο Τμήμα Ιστορίας λειτουργούν τα εξής τέσσερα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

1. Ιστορία και Τεκμηρίωση
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία και Τεκμηρίωση» είναι η εμβάθυνση και η ερευνητική ενασχόληση με τους τομείς της Ιστορίας στις κατευθύνσεις: Ιστορία της Αρχαιότητας, Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας και Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία.

2. Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών
Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην κατάρτιση και εξοικείωση νέων επιστημόνων με τις τις αρχειακές και ευρύτερα τις ιστορικές πηγές της υστεροβυζαντινής, της νεότερης και της σύγχρονης περιόδου.

3. Ιστορική Δημογραφία
Σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση κοινωνικών επιστημόνων στην έρευνα, διασταύρωση και επεξεργασία δημογραφικών πληροφοριών που αφορούν ιδιαιτερότητες ή κανονικότητες πληθυσμών.

4. Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες (σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής)
Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή μεταπτυχιακών σπουδών διεπιστημονικού χαρακτήρα στα σύγχρονα και ιστορικά ζητήματα, στις εφαρμογές στη Διδακτική με βάση τις νέες τεχνολογίες.

Τέλος, στο τμήμα Ιστορίας έχει εκπονηθεί έως τώρα ένας μεγάλος αριθμός διδακτορικών διατριβών.

Official Website: history.ionio.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας