EN

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
connect
menu
menu
menu
Σπουδές

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι ένα δυναμικό, πολυνησιωτικό Ίδρυμα με δυναμική ερευνητική, επιστημονική και διδακτική παρουσία στην Ελλάδα αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Ιδρύθηκε το 1984, στην ιστορική πόλη της Κέρκυρας, ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. Σήμερα αποτελείται από πέντε σχολές και δώδεκα Τμήματα, τα οποία λειτουργούν σε τέσσερα νησιά (επτά Τμήματα στην Κέρκυρα, τρία στην Κεφαλονιά, ένα στην Ζάκυνθο και ένα στην Λευκάδα).

Η Ιόνιος Ακαδημία ήταν το πρώτο σύγχρονο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Ιδρύθηκε και λειτούργησε στην Κέρκυρα από το 1824 έως το 1864, μέχρι την Ένωση των Ιονίων Νήσων με το Ελληνικό κράτος. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι ο περήφανος ακαδημαϊκός συνεχιστής της.

Η Έδρα του Ιδρύματος βρίσκεται στην Κέρκυρα. Στο ιστορικό κτίριο της Ιονίου Ακαδημίας στεγάζεται η Πρυτανεία ενώ στην αίθουσα τελετών πραγματοποιούνται διαλέξεις, ορκωμοσίες, συνέδρια, ημερίδες αλλά και μαθήματα.

Αξιοσημείωτη είναι η πρωτοτυπία των γνωστικών αντικειμένων και των προγραμμάτων σπουδών των ακαδημαϊκών Τμημάτων του​ Ιονίου Πανεπιστημίου (στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, των θετικών και οικονομικών επιστημών αλλά και της τέχνης και της δημιουργίας), κάποια εκ των οποίων είναι μοναδικά στην ελληνική επικράτεια (π.χ. το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας)​. Η πρωτοτυπία αυτή συμπληρώνεται από έναν πολύ υψηλό δείκτη διεπιστημονικότητας, αλλά και διαθεματικότητας των σπουδών. Για παράδειγμα, αρκετά από τα προγράμματα σπουδών στηρίζονται στην διαθεματική προσέγγιση και στον συνδυασμό της επιστήμης και της τέχνης. Τα σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα του Ιδρύματος ανταποκρίνονται και προσαρμόζονται στην επαγγελματική πραγματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, στοιχειοθετούν μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και πορεία των αποφοίτων των Ιονίου Πανεπιστημίου.

Επίσης, οι απόφοιτοι του Ιδρύματος έχουν λαμπρές ακαδημαϊκές και ερευνητικές προοπτικές. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έχοντας ​ισχυρή εκπαιδευτική και ερευνητική παρουσία στο εθνικό και το διεθνές ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον, καλλιεργεί στους αποφοίτους του την αξία της Επιστήμης και προσφέρει τα εφόδια για τη συνέχεια των σπουδών τους στον δεύτερο και τον τρίτο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακά προγράμματα σποδών, εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, μεταδιδακτορική έρευνα). Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο λειτουργούν 18 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Προσηλωμένο στις αρχές και τις αξίες της Επιστήμης, της Έρευνας, της καινοτομίας της ποιότητας, της διαρκούς βελτίωσης της διδασκαλίας και των υποδομών, της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της ανταλλαγής απόψεων, της διεθνοποίησης, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αξιοποιεί τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της μεταβαλλόμενης εποχής μας.
Μεταξύ των στόχων του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι η πολυεπίπεδη κάλυψη των αναγκών των φοιτητών και η ανταπόκριση στις προσδοκίες τους μέσα από υψηλού επιπέδου διδασκαλία και από διαρκώς βελτιούμενες υποδομές. Οι αίθουσες, τα εργαστήρια, η ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη αποτελούν τόπους μελέτης, μάθησης, διαλόγου. Οι φοιτητές του Ιδρύματος αποτελούν το κεντρικό σημείο αναφοράς της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Οι σπουδές είναι υψηλής ποιότητας, στοχευμένες στην εκπλήρωση όλων των εκάστοτε ορισθέντων μαθησιακών στόχων. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσονται κοινές δραστηριότητες (π.χ. διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών, σεμινάρια, εργασίες) μεταξύ των Τμημάτων, κυρίως σε επίπεδο σχολής.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι χορηγούνται υποτροφίες αριστείας σε όλους τους κύκλους εκπαίδευσης (προπτυχιακό/μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών).

Πιστοποίηση

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει ενταχθεί με πρόσφατη απόφαση (7 Μαΐου 2021) του Συμβουλίου Πιστοποίησης και Αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), στην ανώτατη κατηγορία της πλήρους συμμόρφωσης (fullycompliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Η χορήγηση αυτού του ανώτατου επιπέδου πιστοποίησης, το οποίο δίδεται για διάρκεια τεσσάρων ετών (έως τον Μάιο του 2025), αποδεικνύει εμπράκτως την προσήλωση και την στοχοθεσία του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο επίτευξης υψηλής ποιότητας σπουδών και έρευνας. Παραλλήλως συνιστά αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, προσεκτικού σχεδιασμού και επένδυσης σε κόπο, ενέργεια και ακαδημαϊκό όραμαγια τη διαμόρφωση της περαιτέρω ποιοτικής και ανταγωνιστικής πορείας του Ιδρύματος.

Εξωστρέφεια, Πολιτισμός, Συμμετοχή

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει ως υψηλή προτεραιότητα την εξωστρέφεια, την διοργάνωση υψηλής ποιότητας συνεδρίων και δράσεων, την ανάπτυξη συνεργασιών και την ανάδειξη του Ιδρύματος. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, με αυτόν τον τρόπο, έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης και συμμετοχής στις διοργανώσεις του Ιδρύματος, όπως στα διεθνή συνέδρια, τα Θερινά Σχολεία, τα Φεστιβάλ, τις διαλέξεις, τα σεμινάρια, τις εκθέσεις, τις συναυλίες και τα κοντσέρτα.

Η Κέρκυρα και τα Ιόνια Νησιά αποτελούν σταυροδρόμι πολιτισμών και χώρο με υψηλή αισθητική, με πλούσια ιστορία, σημαντική και πολυδιάστατη πολιτισμική παράδοση και παρουσία (καλλιτεχνική, μουσική, λογοτεχνική κ.ά.). Το παρελθόν και το παρόν δημιουργούν τα εχέγγυα για την αξιοποίηση των προκλήσεων και των σύγχρονων δυνατοτήτων προς ένα δημιουργικό ακαδημαϊκό αύριο.Σενάριο: Σπύρος Βερύκιος
Σκηνοθεσία: Ιάκωβος Παναγόπουλος
Line Producer: Άλκηστη Γεωργίου
Βοηθός Σκηνοθέτη-Διεύθυνση Παραγωγής: Γιώργος Κλείτσας
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θάνος Τσίγκας
Drone Operator: Μαρίνος Παυλίδης
Sound Design-Μουσική Επένδυση-Mastering: Θάνος Μπικάκης
Μοντάζ-Χρώμα: Ράνια Μαστροσάββα
Motion Graphics: Αντρέας Αποστόλου
Βοηθός Διευθυντή Φωτογραφίας: Ευαγγελία Κουμαντσιώτη
Βοηθός Παραγωγής: Βασίλης Σαρίκας
Voice Over: Λίνα Πετριανού
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι μια σύγχρονη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη, που αποτελείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη στην Κέρκυρα και Παραρτήματα στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο και στη Λευκάδα. Η συλλογή της διαθέτει περίπου 80.000 τίτλους τεκμηρίων, δηλ. βιβλίων, φυλλαδίων, ανατύπων, οπτικοακουστικού υλικού κλπ., που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 120.000 αντίτυπα. Πλαισιώνεται δε από έντυπα επιστημονικά περιοδικά, ψηφιακά τεκμήρια, καθώς και συνδρομές σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Οι θεματικές κατηγορίες του υλικού καλύπτουν τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα των επιστημών που θεραπεύονται από τα ακαδημαϊκά τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, επεκτείνονται όμως και σε άλλο ποικίλο υλικό, ενώ επίσης περιλαμβάνουν μεγάλη συλλογή λογοτεχνικών κειμένων, κλασικών και σύγχρονων.

Ως μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), η Βιβλιοθήκη προσφέρει επίσης στην ακαδημαϊκή κοινότητα τη δυνατότητα πρόσβασης σε 26.710 ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά, σε 152.000 ηλεκτρονικά βιβλία και 13 βάσεις δεδομένων βιβλιογραφικές και πλήρους κειμένου. Παράλληλα, συμμετέχει στο δίκτυo AMELib, της πολυτροπικής ψηφιακής βιβλιοθήκης, που υποστηρίζει εντυπο-ανάπηρα άτομα, δηλ. άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ανάγνωση έντυπου υλικού χωρίς υποβοήθηση, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα ανάγνωσης βιβλίων σε διαφορετικούς μορφότυπους.

Οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης είναι πλήρως αυτοματοποιημένες, ενώ η πρόσβαση στους χώρους της είναι ελεύθερη τόσο για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Ι.Π., όσο και για κάθε ενδιαφερόμενο. Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Ι.Π. είναι αυτοδικαίως μέλη της Βιβλιοθήκης, με δικαίωμα χρήσης του υλικού της και των λοιπών προσφερόμενων υπηρεσιών, εφόσον, μετά από υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, γίνουν πλήρη μέλη της Βιβλιοθήκης. Για την ενημέρωση των μελών για τη χρήση της Βιβλιοθήκης, τις προσφερόμενες υπηρεσίες κ.ά., προγραμματίζονται εκπαιδευτικά σεμινάρια, αλλά επιπροσθέτως διατίθενται σχετικοί οδηγοί και βίντεο.

Σπουδές στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027. Με βάση την επιτυχία του προγράμματος κατά την περίοδο 2014-2020, το Erasmus+ ενισχύει τις προσπάθειές του για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται σε περισσότερους συμμετέχοντες και σε ευρύτερο φάσμα οργανισμών, εστιάζοντας στον ποιοτικό του αντίκτυπο και συμβάλλοντας σε κοινωνίες πιο συνεκτικές, με μεγαλύτερο οικολογικό προσανατολισμό και καλύτερα ψηφιακά προετοιμασμένες.

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες να αποκτήσουν μαθησιακές εμπειρίες και/ή επαγγελματική πείρα σε άλλη χώρα. Παράλληλα, προσφέρει ευκαιρίες εκμάθησης γλωσσών στους συμμετέχοντες που πραγματοποιούν δραστηριότητα κινητικότητας στο εξωτερικό. Η στήριξη αυτή θα παρέχεται κυρίως μέσω του εργαλείουδιαδικτυακής γλωσσικής υποστήριξης (OLS) του Erasmus+.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί επιχορήγηση κινητικότητας φοιτητών για ΣΠΟΥΔΕΣ και ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο εξωτερικό. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες που είναι κανονικά εγγεγραμμένοι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Οι ανωτέρω θα πρέπει να μετακινηθούν σε Ιδρύματα εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τα οποία υπάρχει διμερής συμφωνία του Ιονίου Πανεπιστημίου σε ισχύ. Στην κινητικότητα των ανωτέρω κατηγοριών συμπεριλαμβάνεται και η προετοιμασία πτυχιακής εργασίας, διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας και διδακτορικής διατριβής.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με σχεδόν 250 πανεπιστήμια-εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες στο πλαίσιο του Προγράμματος και κάθε χρόνο πολλοί/ές φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος πραγματοποιούν σπουδές ή πρακτική άσκηση σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Πρακτική Άσκηση

Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους, οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου». Η Πρακτική Άσκηση είναι θεσμοθετημένο μάθημα του Προγράμματος Σπουδών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται από το ΣΤ' εξάμηνο σπουδών και πάνω.

Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους  φοιτητές/τριες να ασκηθούν για χρονικό διάστημα δύο μηνών, πραγματοποιώντας την Πρακτική Άσκησή τους σε Οργανισμούς Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε πόλη της χώρας και αφορά στην μικρής διάρκειας παρουσία φοιτητών/τριών και στην άσκηση καθηκόντων σε δυνάμει χώρους εργασίας, υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ.

Στέγαση - Σίτιση

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο παρέχει τη δυνατότητα στέγασης σε έναν αριθμό φοιτητών μετά από επιλογή, με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, όπως αυτά περιγράφονται στον Κανονισμό Στέγασής του.

Η στέγαση παρέχεται για τους πρωτοετείς φοιτητές στη Φοιτητική Εστία (που βρίσκεται στην πόλη της Κέρκυρας) και για τους παλαιότερους φοιτητές σε ξενοδοχεία στις πόλεις ή στην περίμετρο της πόλης της Κέρκυρας. Επιδίωξη του Πανεπιστημίου είναι να γίνει σύντομα εφικτή η δυνατότητα στέγασης φοιτητών και στις άλλες πόλεις στις οποίες λειτουργούν Τμήματά του(Λευκάδα, Ζάκυνθο, Αργοστόλι).

Επίσης το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τη σίτιση των φοιτητών του διαθέτει φοιτητικό εστιατόριο, όπου προσφέρεται πρόγευμα, γεύμα και δείπνο. Η σίτιση παρέχεται δωρεάν στους φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια αριθ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι δε υπόλοιποι καταβάλλουν το ποσό των δύο (2) ευρώ ανά γεύμα.
Οι παροχές προσφέρονται (σίτιση/στέγαση) σε όλα τα νησιά.

Υπηρεσίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες βρίσκονται στο επίκεντρο του Πανεπιστημίου, η Διοίκηση του οποίου μεριμνά για τη βελτίωση της διδασκαλίας, των υποδομών και των προσφερόμενων υπηρεσιών του.

Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργεί η Μονάδα Υποστήριξης Παρεμβάσεων της Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών και στα τέσσερα νησιά-έδρες του Ιδρύματος. Η Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου στοχεύει μέσω της λειτουργίας της να παρέχει ουσιαστική στήριξη σε φοιτητές. Στόχος της είναι η διευκόλυνση των σπουδών τους μέσα από μία σειρά υπηρεσιών και δράσεων, όπως οι Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης Φοιτητών, Εργοθεραπείας και οι συνεδρίες με Κοινωνική Λειτουργό (https://studentsupport.ionio.gr/index.php?l=gr).

Επίσης, ο Συνήγορος του Φοιτητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο διαμεσολαβεί μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και γενικά φροντίζει για την τήρηση της νομιμότητας σε φοιτητικά θέματα στο πλαίσιο πάντοτε της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.

Official Website: ionio.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας