EN

Τμήμα Περιβάλλοντος

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
connect
menu
menu
menu
Αντικείμενο Σπουδών

Οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονοι Περιβαλλοντολόγοι είναι πολυδιάστατες καθώς η προστασία και η διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος συντελείται μέσα από ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων τεχνολογιών και νέων παραγωγικών μοντέλων, τα οποία θα πρέπει να εδράζονται στην αειφόρο ανάπτυξη και στη διατήρηση ισορροπιών μεταξύ των κοινωνικοοικονομικών και πολιτισμικών διαστάσεων του ανθρώπινου γίγνεσθαι.

Η συστηματική παρακολούθηση, η επιστημονική αποτύπωση, η αξιολόγηση και η διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων σε θέματα που άπτονται της ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής, της διαχείρισης και προστασίας των θαλάσσιων και χερσαίων οικοσυστημάτων, της επεξεργασίας των στερεών και υγρών αποβλήτων, των ενεργειακών τεχνολογιών ελάχιστου ανθρακικού αποτυπώματος, της διαχείρισης ρύπων, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και βιώσιμης ανάπτυξης, της προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς, αποτελούν αντικείμενα εκπαίδευσης και έρευνας τα οποία θεραπεύονται από το Τμήμα Περιβάλλοντος.


3D Εικονογράφηση: Σπυρίδων Βερύκιος, Επίκουρος Καθηγητής


Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, μέσω των κατάλληλα εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων του Διδακτικού και Ερευνητικού του προσωπικού, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα των Επιστημών Περιβάλλοντος, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των Περιβαλλοντολόγων προσφέροντας στους αποφοίτους του σύγχρονες και σφαιρικές γνώσεις,εφόδια απαραίτητα για την επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος εδράζεται στις Θετικές Επιστήμες, και στοχεύει στην ποιοτική και ποσοτική κατανόηση των Φυσικών, Χημικών, Βιολογικών διεργασιών και των αποτελεσμάτων τους στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα, καθώς και την αξιολόγηση και βελτίωση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών.

H προπτυχιακή εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο διακριτές μαθησιακές περιόδους. Η πρώτη περίοδος, διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων, θεμελιώνει το συμπαγές γνωστικό υπόβαθρο που απαιτείται για την κατανόηση των κύριων περιβαλλοντικών διεργασιών και φαινομένων μέσα από μια σειρά βασικών υποχρεωτικών μαθημάτων. Η δεύτερη περίοδος, διάρκειας επίσης τεσσάρων εξαμήνων, παρέχει γνώσεις εμβάθυνσης στις περιβαλλοντικές επιστήμες και τεχνολογίες, επιτρέποντας στο φοιτητή να επιλέξει την επιστημονική περιοχή του ενδιαφέροντος του μέσα από ένα μεγάλο αριθμό προσφερόμενων μαθημάτων.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος εναρμονιζόμενο στις προτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσφέρει επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων ECTS.Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε έτους των προπτυχιακών σπουδών αντιστοιχεί σε 60 ακαδημαϊκές μονάδες.

Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να παρακολουθήσουν μέρος του κύκλου σπουδών τους σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης μέσα από το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+. Επιπλέον, μέσω προαιρετικής επιλογής Πρακτικής Άσκησης μπορεί να αποκτηθεί επαγγελματική εμπειρία χρήσιμη στην απασχόληση σε φορείς του στενού και ευρύτερου δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχοντας ως κύριο στόχο την επαύξηση του επιστημονικού περιεχομένου της παρεχόμενης γνώσης, τη συνεχή ενίσχυση της ποιότητα της επαγγελματικής καταρτίσεως αλλά και την παροχή ανταγωνιστικών τίτλων σπουδών στο διεθνές στερέωμα, αφουγκράζεται τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού, παραγωγικού, και κοινωνικού ιστού της χώρας προσφέροντας στους φοιτητές του νέα γνωστικά επιστημονικά αντικείμενα αιχμής.

Παρουσίαση του Τμήματος

Το Τμήμα Περιβάλλοντος βρίσκεται σε απόσταση 2.8 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης της Ζακύνθου. Φιλοξενείται σε ένα σύγχρονο κτήριο συνολικής επιφάνειας 5500 m2και διαθέτει επιπλέον περιφερειακούς λειτουργικούς χώρους περίπου 3000 m2. Διαθέτει δώδεκα αίθουσες εργαστηρίων με σύγχρονο εκπαιδευτικό και ερευνητικό εξοπλισμό, μικρές και μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρο, σχεδιαστήριο, υπολογιστικό κέντρο, βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο, φοιτητικό εστιατόριο πλησίον των εγκαταστάσεων του Τμήματος, επαρκή αριθμό γραφείων εκπαιδευτικού προσωπικού, μεταπτυχιακών φοιτητών και γραμματείας, αλλά και βοηθητικούς χώρους που αξιοποιούνται για τη φιλοξενία επισκεπτών καθηγητών, φοιτητών Erasmus και τη διεξαγωγή συνελεύσεων. Ο εργαστηριακός και υπαίθριος επιστημονικός εξοπλισμός υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τις ερευνητικές δράσεις των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος.

Στο Τμήμα Περιβάλλοντος λειτουργούν πέντε θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια:

 • Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
 • Μαθηματικής Φυσικής και Υπολογιστικής Στατιστικής
 • Τεχνολογίας Λογισμικού και Εφαρμογών Γεωπληροφορικής
 • Φυσικής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Βιολογίας
 • Χημείας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Αποστολή των Ερευνητικών Εργαστηρίων είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας (βασικής και εφαρμοσμένης), με έμφαση στην αριστεία, καθώς και η υποστήριξη της διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα-κατευθύνσεις στις οποίες εστιάζουν.

Το Τμήμα σήμερα έχει δεκαεπτά (17) μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (συμπεριλαμβανομένου 3 νέων μελών που τελούν υπό διορισμό) που καλύπτουν με το διδακτικό και ερευνητικό τους έργο ευρύ φάσμα των γνωστικών αντικειμένων του Περιβάλλοντος.page image


Σκηνοθεσία-Διεύθυνση Παραγωγής: Ιάκωβος Παναγόπουλος
Σενάριο-Line Producer: Άλκηστη Γεωργίου
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θάνος Τσίγκας
Μουσική Επένδυση: Hladun oleksandr (dunaewsky69)
Sound Design-Mastering: Θάνος Μπικάκης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιώργος Κλείτσας
Μοντάζ-Χρώμα: Ράνια Μαστροσάββα
Motion Graphics: Αντρέας Αποστόλου
Βοηθός Διευθυντή Φωτογραφίας: Ευαγγελία Κουμαντσιώτη
Βοηθός Παραγωγής: Βασίλης Σαρίκας
Voice Over: Θάνος Μάνος
Ακαδημαϊκή Ζωή

-Ασκήσεις πεδίου για τη μελέτη του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος
-Εκδρομές για τη μελέτη του φυσικού περιβάλλοντοςpage image
Μετά την αποφοίτηση τι;

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και ερευνητικά σε όλους τους τομείς που απαιτείται η επιστημονική εξειδίκευση/ κατάρτιση των Περιβαλλοντολόγων ήτοι:

 • Στην εκπόνηση, τη σύνταξη και αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Στη διενέργεια ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος, την εφαρμογή και εποπτεία μεθόδων διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων, την εφαρμογή και εποπτεία μεθόδων αντιρρύπανσης
 • Στην αξιολόγηση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών και τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων
 • Στην εκτίμηση του ενεργειακού δυναμικού και του εσωτερικού βαθμού απόδοσης έργων ΑΠΕ και την αξιολόγηση τους μέσα από την Εθνική Νομοθεσία
 • Στην εκπόνηση και υλοποίηση μελετών για την αξιολόγηση, παρακολούθηση και αειφορική διαχείριση χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων, την επεξεργασία, μοντελοποίηση και ανάλυση περιβαλλοντικών και γεωγραφικών δεδομένων
 • Στην αξιολόγηση και διαχείριση στοιχείων της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς.
 • Στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και επικοινωνία

Σε επίπεδο μεταπτυχιακής εξειδίκευσης και επιστημονικής έρευνας, το Τμήμα προσφέρει στοχευμένες διεπιστημονικές και διαθεματικές μεταπτυχιακές σπουδές αποβλέποντας τόσο στη διερεύνηση των σύγχρονων περιβαλλοντικών εξελίξεων, όσο και της φιλικότητα και της αποτελεσματικότητας των περιβαλλοντικών τεχνολογιών καθώς επίσης στη συστηματική καταγραφή μετρήσιμων δεικτών που συνδέονται με τις συντελούμενες περιβαλλοντικές και κλιματικές μεταβολές και των επιδράσεων των τελευταίων στο φυσικό και στο πολιτισμικό περιβάλλον, στον κοινωνικό ιστό και στο παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξής.page image
Προσφερόμενα ΠΜΣ στο Τμήμα – Διδακτορικές Σπουδές

Στο Τμήμα Περιβάλλοντος λειτουργούν δύο Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με τα Τμήματα: i) Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας και ii) Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 • Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς
  Στόχος του Διατμηματικού ΠΜΣ είναι να: i) εξελίξει τη θεωρητική και πρακτική άσκηση των επιστημών που συμβάλουν στην ανάδειξη, μελέτη, καταγραφή και διατήρηση των πολιτισμικών αγαθών, ii) προάγει τη διεπιστημονική συνεργασία και αλληλοκατανόηση όλων των επιστημονικών πεδίων που εμπλέκονται στην ίδρυση και ορθή λειτουργία πολιτιστικών ιδρυμάτων, iii) προάγει την επιστημονική έρευνα και να μεταδώσει την ακαδημαϊκά καλλιεργούμενη γνώση στον τομέα της μουσειολογίας και της διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς, iv) συμβάλει στην αναβάθμιση του επιστημονικού ρόλου του επιμελητή ενός πολιτιστικού ιδρύματος που ασχολείται με την πρακτική εφαρμογή διαχείρισης των αρχαιολογικών, ιστορικών, εκκλησιαστικών, λαογραφικών και εθνογραφικών τέχνεργων.
 • Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
  Στόχος του Διατμηματικού ΠΜΣ είναι η προώθηση των πρακτικών εφαρμογών των σύγχρονων Τεχνολογιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση Δημιουργικών Τεχνολογιών για την απόδοση του εκπαιδευτικού περιεχομένου μέσω σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων, αλλά, και σε ένα περισσότερο σύνθετο επίπεδο, στη δυνατότητα δημιουργικής έκφρασης επί περιβαλλοντικών θεμάτων μέσω των σύγχρονων μορφών ψηφιακής τέχνης.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικών Σπουδών και Μεταδιδακτορικών ερευνών με κύριο ζητούμενο τη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας και την προσέλκυση νέων επιστημόνων που επιδιώκουν την προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο του Φυσικού Περιβάλλοντος. Οι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, του Τμήματος, ανταποκρινόμενοι στις τρέχουσες και μελλοντικές ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Official Website: envi.ionio.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας