EN

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
connect
menu
menu
menu
Αντικείμενο Σπουδών

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι ένα σύγχρονο Τμήμα το οποίο συνδυάζει την επιστήμη της Επικοινωνίας με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η Επικοινωνία με χρήση Ψηφιακών Μέσων είναι ένας διεπιστημονικός τομέας που παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς η ραγδαία αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) έχει εισαγάγει νέες μορφές επικοινωνίας. Η χρήση νέων τεχνολογιών έχει γίνει πλέον απαραίτητη προκειμένου να αναπτυχθούν σύγχρονες στρατηγικές επικοινωνίας, ενώ έχει επηρεάσει σημαντικά και άλλους τομείς όπως αυτοί της δημοσιογραφίας, της διαφήμισης και τουμάρκετινγκ. Το ψηφιακό μάρκετινγκ και η ηλεκτρονική διαφήμιση έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σύγχρονων και καινοτόμων επικοινωνιακών στρατηγικών, οι οποίες χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο τις νέες τεχνολογίες για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Στη δημοσιογραφία και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν εισαχθεί νέοι όροι όπως αυτοί της διαδικτυακής δημοσιογραφίας, της δημοσιογραφίας της σύγκλισης και της δημοσιογραφίας δεδομένων, το σύνολο των οποίων έχουν ως βάση την χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλες οι παραπάνω έννοιες αναλύονται και διδάσκονται στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.


3D Εικονογράφηση: Σπυρίδων Βερύκιος, Επίκουρος Καθηγητής


Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας διαθέτει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών διάρκειας οκτώ εξαμήνων. Συνολικά, προσφέρονται εξήντα (60) διαφορετικά προπτυχιακά μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά καλύπτουν τόσο γενικές γνώσεις στην επιστήμη της Επικοινωνίας και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όσο και περισσότερο ειδικές γνώσεις με σκοπό την εξειδίκευση που επιθυμεί να αποκτήσει ο κάθε φοιτητής. Κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών προσφέρονται υποχρεωτικά μαθήματα που αποσκοπούν στη μετάδοση των βασικών αρχών των επιστημών που άπτονται του αντικειμένου του Τμήματος. Στα επόμενα εξάμηνα, τα υποχρεωτικά μαθήματα προοδευτικά μειώνονται ενώ δίνεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων τα οποία επιτρέπουν την εμβάθυνση στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του κάθε φοιτητή.

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η φοίτηση και στα οκτώ εξάμηνα σπουδών. Ειδικότερα, απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα πέντε (45) μαθήματα εκ των οποίων τα τριάντα δύο (32) είναι υποχρεωτικά και τα δεκατρία (13) είναι επιλογής υποχρεωτικά. Επιπρόσθετα απαιτείται η επιτυχής εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Στην περίπτωση όπου ένας φοιτητής επιλέξει να κάνει πρακτική άσκηση τότε τα απαιτούμεναμαθήματα επιλογής υποχρεωτικά για τη λήψη πτυχίου μειώνονται από δεκατρία (13) σε έντεκα (11).
Η προσέγγιση των μέσων επικοινωνίας, εκ των πραγμάτων προϋποθέτει μια οπτική κοινωνική, πολιτιστική, αισθητική και βέβαια τεχνολογική, προσδίδοντας έτσι στην μεθοδολογική πρακτική μια πολυσυλλεκτική διάσταση. Στο Τμήμα επιδιώκεται η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος το οποίο να προωθεί τη διεπιστημονική κατανόηση των Ψηφιακών Μέσων και της Επικοινωνίας και την έρευνα του επιστημονικού αυτού πεδίου με τρόπο διαρκώς επικαιροποιημένο. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι επικεντρωμένο στην Επικοινωνία με χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και περιλαμβάνει μαθήματα διακριτών επιστημονικών ειδικοτήτων, όπως μαθήματα επικοινωνίας, μάρκετινγκ, διαφήμισης, διαδικτύου,τουρισμού, πολιτισμού, δημοσιογραφίας και δημοσίων σχέσεων.

Το Τμήμα κατατάσσεται στον ακαδημαϊκό χάρτη ανάμεσα σε τμήματα που σχετίζονται αμιγώς με την επιστήμη της πληροφορικής και σε τμήματα που σχετίζονται αμιγώς με την επιστήμη της επικοινωνίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.Αξίζει να αναφερθεί πως στη χώρα μας υπάρχουν μόνο δύο Πανεπιστημιακά Τμήματα με αποκλειστικό αντικείμενο την Επικοινωνία στα Ψηφιακά Μέσα. Το γεγονός αυτό καθιστά το Τμήμα μια ιδανική επιλογή για τους υποψηφίους που επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στην επιστήμη της Επικοινωνίας σε συνδυασμό με τα νέα ψηφιακά μέσα.

Παρουσίαση του Τμήματος

Το κτιριακό συγκρότημα του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας βρίσκεται στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς σε απόσταση περίπου 2 χλμ. από το κέντρο της πόλης, δίπλα στη λιμνοθάλασσα του Κούταβου, σε ιδιόκτητο οικόπεδο 42 περίπου στρεμμάτων. Οι ιδιόκτητες εκτάσεις και εγκαταστάσεις του Τμήματος συνολικά αφορούν σε εργαστήρια, κτίρια, κήπο και χώρο στάθμευσης ενώ υπάρχει δυνατότητα πρόσβασηςαπό άτομα με ειδικές ανάγκες. Εντός του περιβάλλοντος χώρου (campus) λειτουργεί φοιτητικό εστιατόριο καθώς και κυλικείο.

Το Τμήμα διοικείται από την Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποτελείται (Απρίλιος 2021) από εννέα μόνιμα μέλη ΔΕΠ, εκπρόσωπο μελών ΕΔΙΠ και εκπρόσωπο μελών ΕΤΕΠ. Σημειώνεται ότι το άμεσο διάστημα αναμένεται ο διορισμός άλλων δύο μελών ΔΕΠ, ενώ έχει εγκριθεί από το Υπουργείο η ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος με άλλες τρεις επιπρόσθετες θέσεις ΔΕΠ οι οποίες αναμένεται να πληρωθούν εντός του 2021. Την διδασκαλία στο Τμήμα επικουρούν μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ καθώς επίσης και Πανεπιστημιακοί και Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι.

Διαθέτει Βιβλιοθήκη, Γραμματεία, τρεις σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας και τα παρακάτω τέσσερα θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια που καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

 • Εργαστήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (DigitalLab)
 • Εργαστήριο Τεχνολογιών Επιρροής και Αλληλεπίδρασης(INTERLab)
 • Εργαστήριο Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας (NeMeCU LAB)
 • Εργαστήριο Μελέτης Αποδήμου Επτανησιακού Ελληνισμού

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου συμμετέχει στο Πρόγραμμα LLP/ERASMUS.

Το Τμήμα διοργανώνει σε τακτική βάση ημερίδες, θερινά σχολεία,webinars, διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών καθώς και συνέδρια.

Τα μέλη του Τμήματος έχουν έντονη ερευνητική δραστηριότητα σε πολλά αντικείμενα που άπτονται των ενδιαφερόντων του Τμήματος ενώ διατηρούν συνεργασίες με πολλά άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Στο Τμήμα λειτουργείαπό το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ».

Επίσης, το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών στις ερευνητικές περιοχές που άπτονται των αντικειμένων του. Στο πρόγραμμα Διδακτορικών σπουδών είναι εγγεγραμμένοι δώδεκα(12) Υποψήφιοι Διδάκτορες (Απρίλιος 2021).

Σκηνοθεσία-Διεύθυνση Παραγωγής: Ιάκωβος Παναγόπουλος
Σενάριο-Line Producer: Άλκηστη Γεωργίου
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θάνος Τσίγκας
Μουσική Επένδυση: Hladun oleksandr (dunaewsky69)
Sound Design-Mastering: Θάνος Μπικάκης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιώργος Κλείτσας
Μοντάζ-Χρώμα: Ράνια Μαστροσάββα
Motion Graphics: Αντρέας Αποστόλου
Βοηθός Διευθυντή Φωτογραφίας: Ευαγγελία Κουμαντσιώτη
Βοηθός Παραγωγής: Βασίλης Σαρίκας
Voice Over: Θάνος Μάνος
Ακαδημαϊκή Ζωή

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας εδρεύει στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα στο Αργοστόλι.Το Αργοστόλι, που είναι η πρωτεύουσα του νησιού, είναι χτισμένο αμφιθεατρικά και βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της ομώνυμης χερσονήσου. Είναι η μεγαλύτερη πόλη του νησιού, συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση και έχει πλούσια εμπορική δραστηριότητα. Το Αργοστόλι είναι μια όμορφη και καθαρή πόλη, που συνδυάζει τις ομορφιές και τη γαλήνη ενός νησιού αλλά και τις ανέσεις και ευκολίες μιας καλά οργανωμένης πόλης. Υπάρχει πληθώρα εμπορικών καταστημάτων, οικιακού εξοπλισμού, ένδυσης και σίτισης. Η πληθώρα των επιχειρήσεων, τουριστικών και μη, δίνει τη δυνατότητα για εργασία σε όποιον το επιθυμεί. Στο Αργοστόλι σήμερα κανείς μπορεί να παρακολουθήσει προγράμματα του Δήμου και να ασχοληθεί με το θέατρο, τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες. Στην πόλη υπάρχει αίθουσα κινηματογράφου που στεγάζεται στο θέατρο «Κέφαλος» και ένας θερινός κινηματογράφος. Ο θεσμός «Αργοστόλι Πολιτιστικό Καλοκαίρι» περιλαμβάνει φεστιβάλ μουσικής, χορού ή διοργανώσεις όπως το διεθνές φεστιβάλ ρυθμικής γυμναστικής που διεξάγεται στα τέλη Ιουνίου στο Αργοστόλι. Στον τομέα του αθλητισμού υπάρχει η δυνατότητα ενασχόλησης στις εγκαταστάσεις του Δήμου (Δημοτικό αθλητικό Γήπεδο, Δημοτικό Κολυμβητήριο ) και η δραστηριοποίηση σε συλλόγους τένις, μπάσκετ, μπέιζμπολ, σόφτμπολ, ποδοσφαίρου, ιππασίας, κολύμβησης, ιστιοπλοΐας, πόλο, καγιάκ και κωπηλασίας.

Μετά την αποφοίτηση τι;

Το Τμήμα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στους φοιτητές που τους επιτρέπουν να δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς όπως της επικοινωνίας, του ψηφιακού μάρκετινγκ, της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας και δημοσιογραφίας δεδομένων, του ηλεκτρονικού εμπορίου, της παραγωγής πολυμεσικού οπτικοακουστικού υλικού, της διαχείρισης εταιρικής ταυτότητας, της στρατηγικής επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων με έμφαση στα ψηφιακά μέσα.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, απασχολούνται, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα είτε ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τα ψηφιακά μέσα και την επικοινωνία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι δύνανται να απασχοληθούν στα εξής εργασιακά αντικείμενα:

 • Ψηφιακό μάρκετινγκ (digitalmarketing),
 • Σχεδιασμό μελετών επικοινωνίας, προβολής, προώθησης και δημοσίων σχέσεων
 • Χρήση ψηφιακών μέσων για την προώθηση προϊόντων / υπηρεσιών στο Διαδίκτυο: websites, search engine optimization, social media, mobile applications / apps, digital sign age systems
 • Διαχείριση ηλεκτρονικών καταστημάτων.
 • User Experience (UX) – User Interface (UI) Design and Evaluation.
 • Δημοσιογραφία με έμφαση στην ηλεκτρονική δημοσιογραφία
 • Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για την προώθηση προϊόντων / υπηρεσιών στο Διαδίκτυο
 • Προώθηση πολιτιστικής κληρονομιάς με ψηφιακά μέσα
 • Προώθηση τουριστικών προϊόντων με ψηφιακά μέσα

Πολλά είναι επίσης τα παραδείγματα αποφοίτων του Τμήματος με αξιόλογη πορεία στον εργασιακό και ακαδημαϊκό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος απασχολούνται σε μεγάλα μέσα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου αλλά και σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, όπου αρκετοί κατέχουν θέσεις αυξημένης ευθύνης. Επίσης, δε λείπουν και τα παραδείγματα αποφοίτων του Τμήματος που έχουν καταφέρει να γίνουν δεκτοί σε αξιόλογα ανταγωνιστικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του εξωτερικού.

Προσφερόμενα ΠΜΣ στο Τμήμα – Διδακτορικές Σπουδές

Στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ».
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» διοργανώνεται από το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων αξιοποίησης των Ψηφιακών Μέσων για την Επικοινωνία και το Μάρκετινγκ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στα νέα μέσα επικοινωνίας και ψηφιακού μάρκετινγκ, καθώς επίσης και σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Επικοινωνίας και των Ψηφιακών Μέσων. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το 50% της διδασκαλίας των μαθημάτων πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 75% των ωρών διδασκαλίας του κάθε μαθήματος. Τα δια ζώσης μαθήματα πραγματοποιούνται εντός εντατικών κύκλων μαθημάτων, οι οποίοι δεν υπερβαίνουν τις δύο (2) εβδομάδες ανά εξάμηνο (25% των μαθημάτων σε κάθε κύκλο).

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει θέσεις εκπόνησης διδακτορικών διατριβών στις ερευνητικές περιοχές του Τμήματος όπως αυτές προσδιορίζονται από τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του.

Official Website: dmc.ionio.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας